Union of Romanian Composers and Musicologists | Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România 
Calea Victoriei 141, sector 1 
010071, Bucharest | București, ROMANIA

festivalulmeridian@gmail.com

ucmr.office @ gmail.com

© SNR-SIMC 2019 – All rights reserved