Visuals: Simona Fitcal

ENG:

MERIDIAN International Festival | 16th edition PLANETARIUM | November 7-14 | Bucharest | Timişoara | Cluj-Napoca | Online/Live

The 16th edition of MERIDIAN International Festival will take place in a format adapted to the present pandemic situation in Romania: all events will be broadcasted online (through pre-recordings or live streaming), the organizers also keeping the possibility of having live audiences for the live streamed concerts, if the sanitary norms will permit it.

For 2021, the proposed theme is PLANETARIUM – exploring the infinite sonic cosmos of human imagination, as well as paying homage to the great musicians that contributed to the affirmation of Romanian avantgarde music scene. Each concert is organized after the model of an imaginary celestial body: TERRA INCOGNITA, PRO-PHILIA, CALEA ARHEE, POLARIS, INTERSONAR, OMBRA, METAMORPHIA or SHOOTING STAR. 

The festival will also comprise of:

  • The 3D Animation Film PLANETARIUM (Astrosonic Observatory) – premiered at Pavilion 32 (Goethe-Institut Bucharest) and broadcasted at a later date on the online channels of the festival
  • Two Online Musicology Symposia and a Book Launch via ZOOM
  • Two online Round-Tables
  • An imaginary radio station (X-radio) and tv station (X-tv) that will broadcast daily, at the same hour, electronic musics or multimedia works (selected through an Open Call in 2020).

Organizers:
The Union of Romanian Composers and Musicologists (UCMR)
The ISCM Romanian Section

Cultural project funded by the Ministry of Culture and UCMR-ADA

Co-organizers:
Goethe-Institut, The Austrian Cultural Forum Bucharest, Art&Co Association, UCIMR

Partners:
The National University of Music in Bucharest, The National “Gheorghe Dima” Music Academy in Cluj-Napoca, the West University of Timişoara – Music and Theater Faculty, the “Ion Vidu” Art Lyceum in Timişoara, ARFA

Founding Director: Adrian Iorgulescu, President of UCMR
Artistic Director: Diana Rotaru, President of ISCM Romania
Artistic Counselor: Irinel Anghel
Organizing Team: Constantin Basica, Gabriel Mălăncioiu, Alexandru Ștefan Murariu (ISCM Romania Executive Committee), Vlad Văidean
Executive Director: Ana Achim
Technical Director: Dan Bujor
Administrative Team: Cristina Viorica Stancu, Maria Epuraş, Eugenia Câlția, Irina Sandu
Visuals: Simona Fitcal

PR: CIMRO – Romanian Music Information Center of NUMB

Media Partners: Radio România Muzical, Radio România Cultural, BookHub, Zile şi Nopți, “Actualitatea Muzicală” Magazine

Note:
World Premiere – WP
Romanian Premiere – RP
The organizers reserve the right to make changes to the program as a result of unforeseen situations.

RO:

Festivalul Internațional MERIDIAN | Ediția a XVI-a PLANETARIUM | 7-14 noiembrie | Bucureşti | Timişoara | Cluj-Napoca | Online/Live

A XVI-a ediție a Festivalului Internațional MERIDIAN, unul din cele mai importante festivaluri de muzică nouă din țară, se va desfăşura într-un format adaptat la contextul actual al pandemiei: toate evenimentele vor fi transmise online (prin preînregistrări sau live streaming), organizatorii păstrând posibilitatea de a avea public în sală, dacă normele sanitare vor permite acest lucru.

În 2021, tema ediției, PLANETARIUM, îşi propune explorarea cosmosului sonic infinit al imaginației umane, dar şi omagierea muzicienilor-poli care au contribuit la afirmarea scenei muzicale româneşti de avangardă. Fiecare concert din festival va fi organizat după modelul unei planete imaginare: TERRA INCOGNITA, PRO-PHILIA, CALEA ARHEE, POLARIS, INTERSONAR, OMBRA, METAMORPHIA sau SHOOTING STAR. 

Festivalul va mai cuprinde:

  • Filmul de animație 3D PLANETARIUM (Observator Astrosonor) – proiectat la Pavilion 32 (Goethe-Institut Bucureşti) şi distribuit ulterior pe canalele online ale festivalului
  • 2 simpozioane muzicologice şi o lansare de carte online (pe platforma ZOOM)
  • 2 Round-Tables online
  • Un post de radio (X-radio) şi un post de tv (X-tv) imaginare care vor difuza zilnic online, la aceeaşi oră, muzici electronice sau creații multimedia internaționale (selecționate printr-un Open Call în 2020).

Organizatori:
Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România
Secțiunea Națională Română a Societății Internaționale pentru Muzică Contemporană

Proiect cultural finanţat de Ministerul Culturii şi de UCMR-ADA

Co-organizatori:
Goethe-Institut, Forumul Cultural Austriac Bucureşti, Asociația Art&Co, UCIMR

Parteneri:
Universitatea Națională de Muzică din Bucureşti, Academia Națională de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest Timişoara – Facultatea de Muzică şi Teatru, Liceul de Artă “Ion Vidu” din Timişoara, ARFA

Director fondator: Adrian Iorgulescu, Preşedinte UCMR
Director artistic: Diana Rotaru, Preşedinte SNR-SIMC
Consilier artistic: Irinel Anghel
Echipa de lucru: Constantin Basica, Gabriel Mălăncioiu, Alexandru Ștefan Murariu (Comitetul executiv SNR-SIMC), Vlad Văidean
Director executiv: Ana Achim
Director tehnic: Dan Bujor
Echipa administrativă: Cristina Viorica Stancu, Maria Epuraş, Eugenia Câlția, Irina Sandu
Grafică: Simona Fitcal

Promovare: CIMRO – Centrul de Informare Muzicală din România al UNMB

Parteneri media: Radio România Muzical, Radio România Cultural, BookHub, Zile şi Nopți, Revista “Actualitatea Muzicală”

Notă:
Primă audiție absolută – p.a.a.
Primă audiție românească – p.a.r.
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a opera modificări în program ca urmare a apariției unor situații neprevăzute

Visit the 2019 page

Meridian  is an international new music festival organized each year by the Romanian Section of the ISCM in collaboration with the Romanian Ministry of Culture, the Union of Romanian Composers and Musicologists, the Romanian Radio Broadcasting Company, the George Enescu National Museum and the National University of Music in Bucharest. The festival’s first edition took place in 2005. Since then, a week is dedicated every end of the year to a large palette of new music manifestations from Romania, as well as from all around the world.

Meridian este un festival internațional de muzică nouă organizat anual de către SNR-SIMC în colaborare cu Ministerul Culturii din România, Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor, Radio România, Muzeul Național “George Enescu” şi Universitatea Națională de Muzică din Bucureşti. Prima ediție a festivalului a avut loc în 2005. De atunci, la fiecare final de an, o săptămână este dedicată unei largi palete de evenimente care promovează muzica nouă din România şi din întreaga lume.